RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schematische weergave van een proeftuin

Een schematische weergave van een proeftuin populatiemanagement uit de landelijke monitor. Op bestuurlijk niveau is er een stuurgroep, en eventueel een regiegroep en een adviesgroep. Op operationeel niveau zijn er projectgroepen en werkgroepen. Deze zijn gericht op zorginhoudelijke interventies en randvoorwaardelijke interventies.
In de kolom 'download' vindt u de schematische weergave.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Schematische weergave van een proeftuin

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu