RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrippenlijst vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Begrippenlijst voor professionals die (schriftelijk) communiceren over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker richting doelgroep of professionals. In de begrippenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen terminologie voor de doelgroep en voor professionals. Begrippen specifiek voor professionals worden niet voor de doelgroep gebruikt, andersom kan doorgaans wel.

Doel van deze begrippenlijst is het stimuleren van eenduidigheid in de communicatie, onder andere in de deskundigheidsbevordering van professionals en in communicatiemiddelen. Deze lijst wordt actueel gehouden. Mocht u aanvullingen of vragen hebben, dan kun u deze aangeven via cvb@rivm.nl o.v.v. “begrippenlijst bvo bmhk”.

U vindt de begrippenlijst in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Begrippenlijst vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu