RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie referentiecurves nekplooimetingen (NT) Nederland

Het doel van de evaluatie is om de werkzaamheid van twee in Nederland gehanteerde methoden voor beoordeling van beeldmateriaal te vergelijken en om op basis van de bevindingen te komen tot een uniforme reproduceerbare aanpak voor audit.

U vindt de evaluatie in de rechterkolom onder 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Evaluatie referentiecurves nekplooimetingen (NT) Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu