RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening 2011

Landelijke en regionale uitkomsten

Begin 2011 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam opdracht gegeven voor het uitvoeren van de monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Doelstelling was inzicht te verkrijgen in de mate van geïnformeerde besluitvorming over prenatale screening op Down screening en het SEO van zwangeren in geheel Nederland en in de verschillende regio’s.
In de maanden juni en september 2011 werd deze monitor voor het eerst uitgevoerd.

U vindt het rapport en bijlagen in de rechterkolom.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu