RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO

In deze monitorrapportages worden gegevens van het prenatale screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek over de jaren 2008 - 2016 gepresenteerd

Voor de uitgave van 2016 zijn voor het eerst twee monitors uitgebracht, een professionalsmonitor en een publieksmonitor. De monitors zijn uitgevoerd door IQ Healthcare en zijn gebaseerd op de landelijke database Peridos.

IQ healthcare heeft deze monitors uitgevoerd in opdracht van het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM/CvB). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu