RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS-brief vergunning TRIDENT-1 (2016)

Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2016 houdende vergunningverlenging in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 met behulp van Massively Parallel Sequencing van
DNA in moederlijk plasma bij zwangeren met een relatief hoog risico (TRIDENT-1).

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / VWS-brief vergunning TRIDENT-1 (2016)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu