RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel Ebola - hoe is Nederland voorbereid

Hiernaast is een pdf van het artikel van Jaap van Dissel (directeur CIb), Aura Timen (hoofd LCI) en Harald Wychgel (communicatie RIVM) uit het Magazine Nationale Veiligheid en Crisibeheersing te downloaden.
Het gehele magazine is te vinden op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het artikel gaat in op de principes van de bestrijding, de voorbereiding in Nederland en de voorwaarden aan een succesvolle bestrijding.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Artikel Ebola - hoe is Nederland voorbereid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu