RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vragen en antwoorden Gelekoortsmug

In juni 2016 zijn in de muggenvallen op Schiphol een aantal gelekoortsmuggen (Aedes aegypti) aangetroffen door de NVWA. Daar worden nu mogelijke broedplaatsen van de mug onderzocht en bestreden. Hierdoor wordt voorkomen dat de muggen zich gaan voortplanten en lokaal verspreiden.

Wat is de gelekoortsmug?

De gelekoortsmug (Aedes aegypti) komt voor in de  tropische regio’s van Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika. Via internationale transporten kan de mug zich verspreiden naar andere delen van de wereld. Ook in Nederland bestaat er daarom een kleine kans dat de mug ‘meelift’ met een vliegtuig of schip. In landen waar deze mug veel voorkomt is er een kans dat de mug door te steken infectieziekten overbrengt zoals gele koorts, knokkelkoorts (dengue), chikungunya en zikakoorts.

Komt de gelekoortsmug voor in Nederland?

Nee, in Nederland komt de gelekoortsmug van nature niet voor en wordt daarom ook wel een exotische mug genoemd. Er is echter een kleine kans dat de mug ‘meelift’ in vliegtuigen of schepen die uit gebieden komen waar de mug wel voorkomt. Omdat het Nederlandse klimaat niet geschikt is voor de mug, kunnen  geïmporteerde gelekoortsmuggen zich niet in Nederland  vestigen.

Wie coördineert de muggenbestrijding in Nederland?

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt in de gaten of de gelekoortsmug of andere exotische muggen Nederland binnenkomen. Zij zetten daarvoor muggenvallen neer op plekken waar internationaal transport plaatsvindt zoals bij bedrijven waar tweedehands banden worden geïmporteerd, in de zeehavens en op Schiphol.

Lopen reizigers op Schiphol een risico om door een gelekoortsmug te worden gestoken?

Nee, de reizigers lopen geen risico te worden gestoken. De muggen die nu op Schiphol zijn aangetroffen komen uit muggenvallen die aanwezig zijn op plekken waar geen reizigers aanwezig zijn. Omdat in Nederland geen gelekoorts, knokkelkoorts (dengue), chikungunya en zikakoorts voorkomt, kan de mug die ziekten ook niet overdragen op de mens. Het is voor de eerste keer dat er gelekoortsmuggen op Schiphol in muggenvallen zijn gevonden.

Lopen reizigers risico die naar gebieden reizen waar de gelekoortsmug voorkomt?

Ja, reizigers die naar gebieden reizen waar de gelekoortsmug van nature voorkomt lopen daar wel een risico om gebeten te worden. Neem daarom voorzorgmaatregelen om muggenbeten te voorkomen.  Momenteel is er veel aandacht voor het zikavirus. Naast beschermende maatregelen om muggensteken te voorkomen gelden er aanvullende adviezen voor reizigers in relatie met zwangerschap.

 

Home / Documenten en publicaties / Vragen en antwoorden Gelekoortsmug

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu