RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe is de verdeling van meetstations over Nederland in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit tot stand gekomen?

Het RIVM verricht metingen in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. De basis van deze metingen is wetgeving vanuit Europa. Hierin worden allerlei eisen gesteld aan het aantal metingen, aan de kwaliteit en de plaats waar een meting kan worden uitgevoerd. De metingen zijn niet goedkoop en daarom wordt er voor gekozen om de metingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot de huidige verdeling van ongeveer 70 stations over Nederland.

 

Home / Documenten en publicaties / Hoe is de verdeling van meetstations over Nederland in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit tot stand gekomen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu