RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe om te gaan met domino-effecten in relatie tot externe veiligheid?

Twee downloads; een voor domino-effecten bij het uitvoeren van een QRA en een voor domino-effecten bij BRZO-inrichtingen.

Voor een QRA

Hoe om te gaan met domino-effecten bij het uitvoeren van een QRA staat beschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi.

Voor een BRZO-inrichting

Artikel 7 van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) bepaalt dat die inrichtingen geïdentificeerd moeten worden waar zware ongevallen kunnen leiden tot domino-effecten bij naburige bedrijven. Zowel aan de veroorzaker van het risico als aan het blootgestelde bedrijf stelt het BRZO aanvullende eisen. Voor de identificatie van deze inrichtingen is een instrument ontwikkeld: het instrument domino-effecten (IDE).

 

Home / Documenten en publicaties / Hoe om te gaan met domino-effecten in relatie tot externe veiligheid?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu