RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe onstaat ozonsmog?

Wanneer in de atmosfeer stikstofdioxiden (van onder meer verkeer) en vluchtige organische verbindingen aanwezig zijn wordt onder invloed van zonlicht ozon gevormd. In Nederland treedt dat vooral op bij zonnig zomerweer met tropische temperaturen en wind uit zuidelijke of oostelijke richting.
 

Home / Documenten en publicaties / Hoe onstaat ozonsmog?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu