RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat te doen in geval van PR-knelpunten bij aardgasleidingen?

In een notitie aan Gemeenten heeft de Gasunie aangegeven hoe informatie over PR-knelpunten het beste aangeleverd kan worden, zodat een vlotte beoordeling van de knelpuntenmelding mogelijk is. De instructie vindt u rechts op deze pagina.

In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) heeft Gasunie opdracht om vóór januari 2014 de risico's bij alle bestaande knelpunten Plaatsgebonden Risico PR) te saneren.

Home / Documenten en publicaties / Wat te doen in geval van PR-knelpunten bij aardgasleidingen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu