Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas

Dit document geeft de resultaten weer van de berekening van de effect- en risicoafstanden die horen bij de opslag van biogas. Het gaat om opslag van 500 tot 20.000 m3 in buiten geplaatste tanks. De vermelde afstanden zijn geen wettelijke normen. Dit stuk kan gebruikt worden om een idee te krijgen van de orde van grootte van de effect- en risicoafstanden die horen bij dit type biogas opslag.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas 03 maart 2008, PDF | 70kB

Home / Documenten en publicaties / Wat zijn de effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas? / Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu