RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat zijn de interne veiligheidsafstanden voor opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik?

In de bijlage worden interne veiligheidsafstanden gegeven voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Het Ministerie van VROM (nu IenM) heeft in juli 2006 de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik uitgebracht. In de circulaire zijn externe veiligheidsafstanden gegeven die tussen een opslagplaats van ontplofbare stoffen en (beperkt), (geprojecteerde) kwetsbare objecten moeten worden aangehouden. Bij opslag van ontplofbare stoffen in meerdere bewaarplaatsen moeten interne veiligheidsafstanden tussen die bewaarplaatsen worden aangehouden om sympathische reacties te voorkomen.

Home / Documenten en publicaties / Wat zijn de interne veiligheidsafstanden voor opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu