RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat zijn de risicoafstanden voor opslagen van gasflessen?

Met behulp van SAFETI-NL zijn risicoafstanden berekend voor de opslag van gasflessen.

Deze afstanden worden gegeven vanaf de rand van een gasflessenopslag. De resultaten van deze berekeningen zijn in vier overzichtstabellen samengebracht. In de Handleiding Risicoberekeningen BEVI, de opvolger van het Paarse Boek (PGS 3), is een paragraaf opgenomen waarin de faalscenario's en -frequenties voor gascilinders zijn beschreven (paragraaf 3.11 in versie 1.1 dd. 6 juni 2006).

 

Home / Documenten en publicaties / Wat zijn de risicoafstanden voor opslagen van gasflessen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu