RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe kan ik de blootstelling aan risicovolle situaties inschatten?

De gebruiker moet met twee zaken rekening houden als wordt gevraagd aan welke van de gevaren of risicovolle situaties een persoon bloot kan staan bij het uitvoeren van een activiteit.
Ten eerste: de gebruiker wordt niet gevraagd een risico in te schatten, maar de tijd dat er een bepaald ongeval zou kunnen gebeuren (hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt).

Als voorbeeld: “Tijdens deze activiteit wordt er drie uur op het dak gewerkt, maar overal is randbeveiliging dus dat hoeft niet te worden ingevoerd”. Dit is geen juiste redenering. Als de kans inderdaad klein is, rekent het risicomodel dat wel uit op basis van de blootstelling, de werkomstandigheden en de basisrisico’s. Dat is een meerwaarde van het model.

Ten tweede: de basisrisico’s waarmee het model rekent, zijn mede gebaseerd op de blootstelling aan bepaalde situaties in Nederland, die zijn verzameld door middel van een internetenquête.

Methodisch is het dus van belang dat de gebruiker dezelfde definities hanteert als in dit onderzoek. Deze definities zijn in WebORCA opgenomen. Het is belangrijk om deze, bij het bepalen van de blootstelling, goed door te nemen en te toetsen welke situatie het meest van toepassing is (daarom staat in de toelichting ook vaak wat niet wordt verstaan onder een bepaalde situatie).

Tot slot: het bepalen van de blootstelling aan risicovolle situaties is niet altijd eenvoudig. Betrek daarom ook de werkvloer hierbij.

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Hoe kan ik de blootstelling aan risicovolle situaties inschatten?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu