RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe zijn de basisrisico’s voor de gevaren die worden gebruikt berekend?

De basisrisico’s op ernstig letsel zijn berekend op basis van de blootstelling van iedereen, ongeacht sector op beroep.

Voor het berekenen van de risico’s op ernstig letsel tijdens het werken met verplaatsbare ladders, is informatie gebruikt over ongevallen en blootstelling van iedereen in iedere sector en met ieder beroep. Hierbij is ervan uitgegaan dat een uur op een ladder even risicovol is, onafhankelijk van sector of beroep. Deze aanname is getoetst en gevalideerd voor de hoofdindeling in sectoren.

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Hoe zijn de basisrisico’s voor de gevaren die worden gebruikt berekend?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu