RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kan ik een risicovolle situatie meer dan één keer opnemen in een activiteit?

Nee, dat kan niet. In werkelijkheid kan een persoon in een activiteit bloot staat aan het gevaar te worden aangereden door een vrachtwagen en een trein. Qua ongevalsmechanisme hetzelfde gevaar, maar wellicht met andere werkomstandigheden en blootstellingsduur. Dat onderscheid kan een gebruiker nu niet aangeven. In het model mogen activiteiten elkaar niet in de tijd overlappen. De enige mogelijkheid om een degelijke situatie te modelleren, is een extra functieomschrijving te maken, waarin alleen dit extra gevaar wordt opgenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Kan ik een risicovolle situatie meer dan één keer opnemen in een activiteit?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu