RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waarom geeft het risicomodel niet de kans op minder ernstig letsel?

De kansen op ongevallen met minder ernstig letsel zijn niet bekend, omdat de gebruikte ongevalsgegevens zijn geselecteerd uit de ongevalsdatabase van de Inspectie SZW. De selectie betreft de gemelde onderzochte meldingsplichtige ongevallen.

Een meldingsplichtig ongeval is een ongeval met ernstig letsel. Met ernstig wordt bedoeld:

  • dodelijk letsel (overlijden tot binnen een jaar na het ongeval)
  • permanent letsel 
  • letsel met ziekenhuisopname binnen 24 uur en voor ’24 uur’.

Dat betekent dat een ongeval dat resulteert in een gebroken been en een bezoek in de polikliniek, waarop het slachtoffer dezelfde dag naar huis wordt gestuurd en na 6 weken volledig is hersteld, geen meldingsplichtig ongeval is.

Hierdoor voorspelt het risicomodel alleen de kansen op een ongeval met dodelijk, permanent en ernstig herstelbaar letsel.

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Waarom geeft het risicomodel niet de kans op minder ernstig letsel?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu