RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat betekent DNA?

DNA staat voor Dutch National Average, oftewel het Nederlands Landelijk Gemiddelde. Het gaat dan om de gemiddeld ervaren kwaliteit van werkomstandigheden in Nederland.
Dit gemiddelde is afgeleid naar aanleiding van de uitkomsten van een enquĂȘte, waarbij ongeveer 18.000 mensen werd gevraagd naar de kwaliteit van de werkomstandigheden voor elke risicovolle situatie.

De kwaliteit is uitgedrukt als percentage van de tijd dat iemand bloot staat aan de risicovolle situatie. Dat percentage staat dan voor dat deel van de blootstellingstijd, waarbij de werkomstandigheid slecht was. Bijvoorbeeld, de stabiele plaatsing van een ladder is onder meer afhankelijk van de regelmatige vervanging van anti-slip voetjes van de ladderpoten en de hoek waarmee een ladder tegen een oppervlak wordt geplaatst (beide werkomstandigheden). Respondenten is gevraagd naar deze werkomstandigheden. Hun gemiddelde respons was dat 14% van de tijd dat ze gebruik maakten van ladders, de anti-slip voetjes versleten waren. Daarnaast kon in 16% van de tijd een ladder gaan schuiven door de gebruikte hoek waarmee hij tegen het oppervlak was geplaatst.

Voor de berekening van het individueel risico op een arbeidsongeval maakt ORCA gebruik van de kwaliteit van ongeveer 1.000 werkomstandigheden, die onderdeel zijn van het rekenmodel.

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Wat betekent DNA?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu