RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat is een meldingsplichtig ongeval?

Een meldingsplichtig ongeval is een ongeval met ernstig letsel. Met ernstig wordt dodelijk letsel (overlijden tot binnen een jaar na het ongeval), permanent letsel en letsel met ziekenhuisopname binnen 24 uur en voor ’24 uur’ bedoeld.

Dat betekent dat een ongeval dat resulteert in een gebroken been en een bezoek in de polikliniek waarop het slachtoffer dezelfde dag naar huis wordt gestuurd en na 6 weken volledig is hersteld, geen meldingsplichtig ongeval is.

Voor wie geldt deze meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt alleen voor medewerkers in loondienst of voor zelfstandigen als deze onder gezag van anderen werken. Een zelfstandige onder eigen gezag werkend die een ongeval overkomt, hoeft dit ongeval niet te melden. Tevens geldt de meldingsplicht alleen voor ongevallen die plaatshebben op een ‘arbeidsplaats’ en daar valt in veel gevallen rijden op de openbare weg niet onder. Dat betekent dat verkeersongevallen tijdens woon-werk verkeer of tijdens het werk niet als arbeidsongeval worden beschouwd. Daardoor is het voor sommige beroepen, waarbij veel tijd rijdend op de openbare weg wordt doorgebracht, niet mogelijk een volledig risicoprofiel te bereken.

Ongevallen die niet meldingsplichtig zijn bij de Inspectie SZW

Voor bepaalde sectoren geldt dat andere inspecties het onderzoek doen met hetzelfde effect: ontbrekende data en daardoor een onvolledig risicoprofiel. Het gaat dan om mensen die offshore werken (behalve onderzoekers), bemanning van schepen (behalve uitzendkrachten) en bemanning van vliegtuigen (voor de tijd dat ze aan boord zijn).

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Wat is een meldingsplichtig ongeval?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu