RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat zijn de beperkingen van het model?

De gebruikte ongevalsgegevens zijn geselecteerd uit de ongevalsdatabase van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De selectie betreft de gemelde onderzochte meldingsplichtige ongevallen.
Niet alle meldingsplichtige ongevallen in Nederland worden gemeld. We gaan er wel van uit dat alle dodelijke ongevallen worden gemeld. Dat betekent dat het model dus de risico’s voorspelt van gemelde meldingsplichtige ongevallen en niet van alle ongevallen.

 

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Wat zijn de beperkingen van het model?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu