RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zijn er ook gezondheidsrisico’s opgenomen in het model?

Nee, het model berekent alleen risico’s van situaties die direct tot lichamelijk letsel leiden. Zoals vallen of geraakt of getroffen worden door voorwerpen. De risico’s van langdurige blootstelling aan situaties die de gezondheid schaden zijn geen onderdeel van het huidige risicomodel.
 

Home / Documenten en publicaties / webORCA FAQ's / Zijn er ook gezondheidsrisico’s opgenomen in het model?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu