RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (pdf)

versie 6.0, april 2018

De pdf van het draaiboek PSIE vindt u in de kolom 'Download'.

In het draaiboek PSIE vindt u een beschrijving van de taken van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. De inhoud van het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) in het kort
 • Hoofdstuk 2: Op welke aandoeningen wordt gescreend?
 • Hoofdstuk 3: De screening in hoofdlijnen
 • Hoofdstuk 4: De zorgketen
 • Hoofdstuk 5: De rol van de verloskundig hulpverlener
 • Hoofdstuk 6: De rol van de laboratoria
 • Hoofdstuk 7: De rol van RIVM-DVP
 • Hoofdstuk 8: Levering van geneesmiddelen
 • Hoofdstuk 9: Organisatie, financiering en kwaliteitsborging
 • Hoofdstuk 10: Registratie, monitoring en evaluatie
 • Hoofdstuk 11: Het draaiboek
 • Bijlage A: Afkortingen en begrippen
 • Bijlage B: Checklists
 • Bijlage C: Hepatitis B; situaties die aandacht vragen
 • Bijlage D: Richtlijnen, relevante websites en literatuur
 • Bijlage E: Adressen
 • Bijlage F: Informatieformulier t.b.v. RIVM-DVP

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (pdf)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu