RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen draaiboek Neonatale gehoorscreening

Bijlagen van het draaiboek voor professionals voor de uitvoering van de neonatale gehoorscreening.

In de rechterkolom vindt u de bijlagen van het draaiboek neonatale gehoorscreening.

 • Bijlage A: Samenstelling werkgroep kwaliteit
 • Bijlage B: Stroomdiagram neonatale gehoorscreening
 • Bijlage C: Ziekenhuisprotocol
 • Bijlage D: Stroomschema audiologische diagnostiek
 • Bijlage E: Verantwoordelijkheden van de actoren ten aanzien van de ketenpartners
 • Bijlage F: Opleidingseisen OAE screeners en regioco√∂rdinatoren, criteria voor (her)autorisatie
 • Bijlage G: Indicatoren en kwaliteitsnormen
 • Bijlage H: Anamneseformulier bij verwijzing naar Audiologisch Centrum
 • Bijlage I: Brieven behorend bij de verwijzing naar een Audiologisch Centrum
 • Bijlage J: Adressenlijst betrokken organisaties
 • Bijlage K: Begrippen en afkortingen

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Gehoorscreening / Bijlagen draaiboek Neonatale gehoorscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu