RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkapgrenzen/beslissingscriteria neonatale screening

Verkorte weergave van de in het Draaiboek opgenomen afkapgrenzen en bijhorende acties.

Via de link in de kolom 'Download' kunt u de afkapgrenzen bekijken.

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Hielprik / Afkapgrenzen/beslissingscriteria neonatale screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu