RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Checklist QRA beoordeling PGS-15 inrichtingen

De Checklist QRA beoordeling PGS-15 inrichtingen kan als basis dienen waarmee het bevoegd gezag op hoofdlijnen kan nagaan of de modellering van een PGS-15 opslagvoorziening in een QRA goed is uitgevoerd.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Checklist QRA beoordeling PGS-15 inrichtingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu