RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Externe Veiligheidsrisico van chroom(VI)zuurbaden/-opslagen

De notitie beschrijft hoe bij galvaniseerbedrijven kan worden omgegaan met chroom(VI)zuurbaden en met de opslag van chroom(VI)zuur.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Externe Veiligheidsrisico van chroom(VI)zuurbaden/-opslagen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu