RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inrichtingen waar meer dan 13 m3 propaan of meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is

Het document beschrijft de scenario’s waarmee de risico’s van inrichtingen met meer dan 13 m3 propaan of acetyleen worden bepaald. De scenario’s hebben betrekking op het reservoir, de tankauto en de verlading. Ook is een voorbeeld bestand met toelichting beschikbaar.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Inrichtingen waar meer dan 13 m3 propaan of meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu