RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memo Bepaling effectafstanden LNG-tankstations

In de Memo Bepaling effectafstanden LNG-tankstations wordt toegelicht hoe de effectafstanden zijn berekend en welke uitgangspunten en aannames hierbij zijn gebruikt.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Memo Bepaling effectafstanden LNG-tankstations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu