RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risicoafstanden voor de opslag van gasflessen

De afstandentabel geeft de afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar voor opslagen met gascilinders. De afstanden zijn niet alleen bepaald voor giftige gassen, maar ook voor brandbare gassen en voor verstikkende en oxiderende gassen.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Risicoafstanden voor de opslag van gasflessen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu