RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbeeldstoffen ADR klasse 6.1 voor SAFETI-NL

Wanneer giftige stoffen (ADR klasse 6.1 verpakkingsgroep I en II) in een opslagvoorziening aanwezig zijn, moet de bronsterkte worden berekend voor het onverbrand vrijkomen van deze stofcategorie. Om het vrijkomen van onverbrande stoffen uit ADR klasse 6.1 te kunnen modelleren, is per verpakkingsgroep een voorbeeldstof nodig: Voorbeeldstoffen ADR klasse 6.1 voor SAFETI-NL (zip-file). Een instructie hoe deze voorbeeldstoffen in een studie kunnen worden ingelezen, is bijgevoegd.

 

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Voorbeeldstoffen ADR klasse 6.1 voor SAFETI-NL

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu