RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol Melding benodigde en beschikbare capaciteit

Een overzicht van de afspraken met betrekking tot het melden van de benodigde en beschikbare coloscopiecapaciteit en het vastleggen van de tijdslots voor intakegesprekken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Vanwege (aanvankelijk verwachte) beperkte coloscopiecapaciteit worden de intakegesprekken landelijk ingepland door de screeningsorganisaties, om de beschikbare capaciteit zo optimaal te kunnen gebruiken. Hiervoor is het nodig dat coloscopiecentra en screeningsorganisaties informatie uitwisselen over het verwacht aantal coloscopieën (intakegesprekken) enerzijds en het aantal beschikbare coloscopieën en intakegesprekken anderzijds. De afspraken over deze informatie-uitwisseling zijn opgenomen in het protocol Melding benodigde en beschikbare capaciteit en vastlegging tijdslots intake.

Bekijk het protocol via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Protocol Melding benodigde en beschikbare capaciteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu