RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol Risicomanagement

Dit protocol beschrijft een bevolkingsonderzoek brede werkwijze voor het omgaan met risico’s.

Hiermee worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd en ontstaat een compleet beeld van de risico’s. Risicomanagement zorgt er voor dat bij iedereen een sterk risicobewustzijn ontstaat.

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Protocol Risicomanagement

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu