RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol Toelating en auditing coloscopie

Een overzicht van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan organisaties en professionals die coloscopieën willen uitvoeren na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten opgesteld. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend MDL-specialist (RCMDL) van de regionale screeningsorganisatie.

Het protocol Toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten is in juni 2012 gepubliceerd. Sinds november 2017 is versie 6.0 beschikbaar.

U kunt voor in het protocol vinden welke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan. Het protocol in het Engels is niet aangepast.

Bekijk het protocol in het Nederlands en Engels via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Darmkanker / Protocol Toelating en auditing coloscopie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu