RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol Toelating en auditing pathologie

Een overzicht van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan organisaties en professionals die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor pathologielaboratoria opgesteld. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) van de regionale screeningsorganisatie.

Het protocol Toelating en auditing van pathologielaboratoria is in februari 2013 gepubliceerd. In november 2017 is versie 6.0 verschenen. U kunt voor in het protocol vinden welke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan.

Bekijk het protocol toelating en auditing pathologie via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Protocol Toelating en auditing pathologie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu