RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol intervalcarcinomen

Beschrijving van de verschillende uitvoeringsaspecten van het registreren, monitoren en analyseren van intervalcarcinomen voor de regionale kwaliteitsbewaking en landelijke effectiviteitsbeoordeling van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De notitie is tot stand gekomen in nauwe afstemming met een expertpanel en is vastgesteld door het RIVM op 26 augustus 2015 na advisering door de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gebruikte definities en nomenclatuur, de oorzaken van intervalcarcinomen, de regionale kwaliteitsborging, de landelijke monitoring en evaluatie, de registratie van de benodigde gegevens en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Ook wordt aandacht besteed aan een aantal juridische aspecten en zaken betreffende de ICT-infrastructuur. 

Bekijk de notitie via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Protocol intervalcarcinomen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu