RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol ‘kind gemist’

Soms wordt bij een kind een aandoening geconstateerd waarop gescreend wordt met de hielprikscreening, maar die niet via deze screening is opgespoord.

Om erachter te komen waardoor deze aandoening niet via de hielprikscreening aan het licht is gekomen, is een protocol kind gemist opgesteld.
 
Bekijk het protocol via de link in de kolom 'Download'.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Hielprik / Protocol ‘kind gemist’

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu