RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol metingen NL de Maat

Voor alle metingen, behalve voor de bloedafname, zijn de te volgen procedures beschreven.

In de rechterkolom kunt u het protocol downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / Protocol metingen NL de Maat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu