RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol risicomanagement

Werkwijze voor het voorkomen van en het omgaan met incidenten en calamiteiten (samen risico’s genoemd) in het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Het risicomanagementsysteem (RMS) van het bevolkingsonderzoek is het geheel aan daadkrachtige maatregelen om ervoor te zorgen dat het bevolkingsonderzoek na een risico zo snel mogelijk weer wordt uitgevoerd zoals bedoeld of dat risico’s (die te voorzien zijn) gemitigeerd of voorkomen worden. Het systeem geeft handvatten om met risico’s om te gaan (risicomanagement).

Bekijk het protocol via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Protocollen / bmhk / Protocol risicomanagement

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu