Infectieziekten

 • LCI-richtlijnen
 • WIP-Richtlijnen

  Verzameling alle typen WIP-Richtlijnen

 • Standaardmethoden
 • Rijksvaccinatieprogramma
 • LCHV-richtlijnen
 • Soa
 • Infectieziekten Bulletin Richtlijn voor auteurs 16 maart 2011

  In dit document vindt u als (potentieel) auteur voor het Infectieziekten Bulletin algemene informatie over het IB en aandachtspunten bij het schrijven. Daarnaast wordt per formatonderdeel specifieker ingegaan op eisen waaraan moet worden voldaan. Ook vindt u hier informatie over notatie van literatuurverwijzingen, gebruik van figuren en illustraties, publiceren in het Infectieziekten Bulletin en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en een praktische checklist met een overzicht van de aandachtspunten.

  Deze richtlijnen zijn zowel van toepassing op spontaan ingestuurde kopij, als op bijdragen die op verzoek van de redactie zijn ingediend.
  Voor beantwoorden van vragen of voor overleg over de invulling van een bijdrage kunt u altijd contact opnemen met de redactie.

 • Hygiëneadviezen voor de dierhouderij 25 maart 2014

  Van sommige ziektekiemen worden mensen ziek. Deze infectieziekten worden zoönosen genoemd. Goede hygiënemaatregelen helpen een besmetting van dier naar mens te voorkomen. Hier leest u hoe u op uw bedrijf het risico van een besmetting met een zoönose zoveel mogelijk kunt beperken.

 • Productbeschrijvingen beschermende maatregelen UMC's
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu