RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg

De hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg is opgesteld in 2012 en herzien in 2016-2017. De herziene versie is december 2017 online geplaatst. 

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via 'contact' en 'blijf op de hoogte'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / LCHV-richtlijnen / Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu