RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

De hygiënerichtlijn voor binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016, betreft de definitieve versie. 

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd. 

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / LCHV-richtlijnen / Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu