RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorg voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

De hygiënerichtlijn voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking - september 2015, betreft de definitieve versie. 

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via 'contact' en 'blijf op de hoogte'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / LCHV-richtlijnen / Zorg voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu