RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vervroegde BMR-vaccinatie

Kinderen tussen ongeveer 6 en 14 maanden zijn niet beschermd tegen een mazeleninfectie. Zij hebben geen antistoffen meer van de moeder en zijn nog niet beschermd door vaccinatie.

Dat is in Nederland normaalgesproken geen probleem, omdat er geen mazelenvirus circuleert. Als een kind voor de leeftijd van 14 maanden op reis gaat naar een land waar mazelen nog veel voorkomt, wordt geadviseerd een extra BMR-vaccinatie (een zogenaamde BMR-0) te geven. In Nederland doen we dit vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden.

Op de pagina kunt u de betreffende documenten downloaden.

Mazelen in Europa (mei 2017)


In meerdere Europese landen wordt een verhoging gezien van het aantal mazelengevallen. Dit geldt met name voor Roemenië en Italië. In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak gaande. In Roemenië geldt al een indicatie voor een vervroegde 'vakantie'-BMR, zie de BMR-landenlijst. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven dient deze op 14 maanden herhaald te worden.

In Italië is een situatie gaande die enigszins vergelijkbaar is met Nederland in 2013/2014. Er zijn daar in 2017, verspreid over het land, tot nu toe 2400 gevallen van mazelen gemeld, met name onder niet-gevaccineerden.
Daarom wordt er in Italië nu extra aandacht gevraagd voor de ziekte en de vaccinatie. Voor kinderen die op vakantie gaan naar Italië is het van belang dat ze tijdig conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (logeren bij Italianen thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Zonodig kan hierover overlegd worden met de medisch adviseur van RIVM DVP-regiokantoor. Is er toch een onverwacht mazelencontact in de vakantie, dan is het advies voor ongevaccineerde zuigelingen van 6 maanden of ouder om binnen 72 uur een BMR-vaccinatie te laten toedienen.

Vervroegde RVP-vaccinaties bij reizen naar Venezuela

De World Health Organization (WHO) meldt uitbraken van difterie en mazelen in Venezuela. De gezondheidszorg en het vaccinatieprogramma zijn daar door de politieke situatie en de economische crisis ingestort.  Daarom is het advies om kinderen die naar Venezuela reizen vanaf 4 weken te vaccineren met een DKTP-Hib-hepB-vaccinatie en kinderen vanaf 6 maanden te vaccineren met een BMR-vaccinatie. Indien de vervroegde BMR-vaccinatie vóór de 1e verjaardag is gegeven, moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden op de leeftijd van 14 maanden.


 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Vervroegde BMR-vaccinatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu