RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-conceptrichtlijn Virale hemorragische koortsen

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Virale hemorragische koortsen opengezet voor landelijk commentaar. Het betreft een revisie van de huidige richtlijn waarin ook het aanvullend Ebola-advies is meegenomen.  De richtlijn is ontwikkeld in afstemming met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 september 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC VHK’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

 

 

 

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Richtlijnen open voor commentaar / WIP-conceptrichtlijn Virale hemorragische koortsen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu