RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Dit is de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De richtlijn is geautoriseerd door de WIP. De WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is komen te vervallen.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website. 

Bij download kunt u de richtlijn 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' vinden.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Overige settings / KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu