RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie [REV]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Reiniging, desinfectie en sterilisatie'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Reiniging, desinfectie en sterilisatie' downloaden.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Revalidatiecentra / WIP-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie [REV]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu