RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn MRSA [VWT - Thuiszorg - Verpleeghuis - Verzorgingshuis]

Hier vindt u de WIP-Richtlijnen over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg met als onderwerp 'MRSA: Thuiszorg' , 'MRSA: Verpleeghuis' , 'MRSA: Verzorgingshuis'

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijnen is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijnen (op onderdelen) niet meer up-to-date zijn. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijnen nog up-to-date is.

Staphylococcus aureus op plaat

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Verpleeghuis, Woon- en Thuiszorg / WIP-richtlijn MRSA [VWT - Thuiszorg - Verpleeghuis - Verzorgingshuis]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu