RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters [ZKH]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is.

De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Rechts vindt u de downloads van de richtlijn en het bijbehorende literatuuronderzoek.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu